Privacy policy = Privacy beleid

Privacy Policy

The controlling language for these Terms and Conditions is English. Any translation to Dutch has been provided for your convenience. = De voertaal voor deze algemene voorwaarden is Engels. Elke vertaling naar het Nederlands is voor uw gemak voorzien.

At TradingBeasts.com, we’re committed to protecting and respecting your privacy. This privacy policy explains what information we collect, why we need it, what we do with it and what are your rights.

What information we may collect

We collect only information we truly need. Most of the information we collect is for analytics reasons, which means we collect geographical location, language, type of device you’re using, screen resolution and other related information that help us to understand, you, the audience. Knowing this information, we are able to tailor the content and provide you with the information for which you were most likely looking for.

Why we collect it this information

All information we collect helps us improve our services to you. The basic information about the location from which you access our website, the language which is your native, the screen resolution you have Etc. is collected by us only for analytic purposes. Your email address which you may optionally fill in when you are adding a new comment is collected so we could get back to you, if you explicitly write that you want us to contact you (We don't send emails unless you explicitly ask for it). Please never use an email address that could identify you as a person.

Do you collect any personal data?

No. We collect IP addresses of our visitors (which can be according to the GDPR guidelines considered as personal information), but we do it in a way so it would never be possible to identify you as a person. That means we work only with a part of your IP address. The following services work with part of your IP address – Google Analytics, and CF Geo Plugin.

  • Google Analytics – We have set IP Anonymization in Analytics  that anonymizes IP addresses of all our visitors.  For example, an IP address of 12.214.31.144 would be changed to 12.214.31.0. (If the IP address is an IPv6 address, the last 80 of the 128 bits are set to zero.) – You can read here more about IP Anonymization in Analytics
  • CF GEO Plugin – We never sent to CF GEO Plugin your full IP address, the last three numbers are always recorded as 000. (For example, an IP address of 12.214.31.144 would be changed to 12.214.31.000)

Who has access to your personal information?

Noone, not we, nor any third party stores any personal information about you. That means the time for how long your personal data is stored is also zero.

What cookies do we save?

We, don’t use any cookies that could identify an individual, but we still would like to take the time to share with you what cookies are being used on the website.

We use cookies to measure the number of visits to our website, towards this purpose we use Google Analytics. Google Analytics does not save your IP address in full format, it is anonymized and therefore no one can identify you as a person. Detailed information about what cookies Google Analytics uses can be found here: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en.

We also use cookies to personalize ads on our website with the help of Google Adsense. More information about Google Adsense cookies are to be read here: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Cookies are also used by Facebook that is run on our website. Facebook cookies have the following names: datr, fr, locale, sb, wd, x-src and cme from the domain .facebook.com. The purpose of these cookies is to localise user and bring him the correct language version, allow him to give “likes” on pages and share posts. Detailed information about Facebook cookie policy is located here – https://www.facebook.com/policy/cookies/.

If you come across on the website on the registration form that is provided by IQ Option, the following cookies will be saved: Bing.com, iqoption.com, tracker.affiliate.iqoption.com, yandex.ru. These cookies help IQ Option to recognise the device you are using so they could tailor the registration form in the appropriate width. They also help them to find out your location. If you are located in the EU, they will redirect you to their European version of the website.

In our subsection of the website https://tradingbeasts.com/cryptocurrencies/ and associated posts such https://tradingbeasts.com/bitcoin-koers-verwachting we use additionally the following cookies: agkn.com, bidswitch.net, highcharts.com, nrich.ai, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, s0.2mdn.net, pubmatic.com. These cookies are used so we could bring you crypto live prices, price predictions and price charts. Some of the cookies are necessary for the proper function of the website and when they are disabled, the website might not work as it was designed.

How to disable cookies?

Anyone can disable using cookies in their browser. To do that, the following guide can help – https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


Privacy beleid

The controlling language for these Terms and Conditions is English. Any translation to Dutch has been provided for your convenience. = De voertaal voor deze algemene voorwaarden is Engels. Elke vertaling naar het Nederlands is voor uw gemak voorzien.

Bei TradingBeasts.com verpflichten wir uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und zu respektieren. Diese Datenschutzerklärung erklärt, welche Informationen wir sammeln, warum wir sie brauchen, was wir damit machen und welche Rechte Sie haben.

Welke informatie we kunnen verzamelen

We verzamelen alleen informatie die we echt nodig hebben. De meeste informatie die we verzamelen, is om analytische redenen, wat betekent dat we geografische locatie, taal, type apparaat dat u gebruikt, schermresolutie en andere gerelateerde informatie verzamelen die ons helpt u, het publiek, te begrijpen. Als we deze informatie kennen, kunnen we de inhoud aanpassen en u voorzien van de informatie waarnaar u waarschijnlijk op zoek was.

Waarom we deze informatie verzamelen

Alle informatie die we verzamelen, helpt ons onze dienstverlening aan u te verbeteren. De basisinformatie over de locatie van waaruit u onze website bezoekt, de taal die uw moedertaal is, de schermresolutie die u heeft enz. Wordt door ons alleen verzameld voor analytische doeleinden. Uw e-mailadres dat u optioneel kunt invullen wanneer u een nieuwe opmerking toevoegt, wordt verzameld zodat we contact met u kunnen opnemen als u expliciet schrijft dat u wilt dat we contact met u opnemen (we sturen geen e-mails tenzij u er expliciet om vraagt) ). Gebruik nooit een e-mailadres dat u als persoon zou kunnen identificeren.

Verzamelt u persoonlijke gegevens?

Nee. We verzamelen IP-adressen van onze bezoekers (die kunnen voldoen aan de GDPR-richtlijnen die worden beschouwd als persoonlijke informatie), maar we doen dit op een manier zodat het nooit mogelijk is om u als persoon te identificeren. Dat betekent dat we alleen werken met een deel van uw IP-adres. De volgende services werken met een deel van uw IP-adres - Google Analytics en CF Geo Plugin.

  • Google Analytics - We hebben IP-anonimisering in Analytics ingesteld die IP-adressen van al onze bezoekers anonimiseert. Een IP-adres van 12.214.31.144 wordt bijvoorbeeld gewijzigd in 12.214.31.0. (Als het IP-adres een IPv6-adres is, worden de laatste 80 van de 128 bits op nul gezet.) - U kunt hier meer lezen over IP-anonimisering in Analytics
  • CF GEO-plug-in - We hebben nooit uw volledige IP-adres naar CF GEO-plug-in gestuurd, de laatste drie cijfers worden altijd geregistreerd als 000. (Een IP-adres van 12.214.31.144 wordt bijvoorbeeld gewijzigd in 12.214.31.000)

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Niemand, niet wij, noch enige derde partij slaat persoonlijke informatie over u op. Dat betekent dat de tijd voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens ook nul is.

Welke cookies bewaren we?

We gebruiken geen cookies die een persoon kunnen identificeren, maar we willen toch graag de tijd nemen om met u te delen welke cookies op de website worden gebruikt.

We gebruiken cookies om het aantal bezoeken aan onze website te meten, hiervoor gebruiken we Google Analytics. Google Analytics slaat uw IP-adres niet op in volledig formaat, het is geanonimiseerd en daarom kan niemand u als persoon identificeren. Gedetailleerde informatie over welke cookies Google Analytics gebruikt, vindt u hier: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=nl

We gebruiken ook cookies om advertenties op onze website te personaliseren met behulp van Google Adsense. Meer informatie over Google Adsense-cookies vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Cookies worden ook gebruikt door Facebook dat op onze website wordt uitgevoerd. Facebook-cookies hebben de volgende namen: datr, fr, locale, sb, wd, x-src en cme van het domein .facebook.com. Het doel van deze cookies is om de gebruiker te lokaliseren en hem de juiste taalversie te geven, hem in staat te stellen 'likes' te geven op pagina's en berichten te delen. Gedetailleerde informatie over het cookiebeleid van Facebook vindt u hier - https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Als je de website tegenkomt op het registratieformulier dat wordt aangeboden door IQ Option, worden de volgende cookies opgeslagen: Bing.com, iqoption.com, tracker.affiliate.iqoption.com, yandex.ru. Deze cookies helpen IQ Option om het apparaat dat u gebruikt te herkennen, zodat ze het registratieformulier op de juiste breedte kunnen aanpassen. Ze helpen hen ook om uw locatie te achterhalen. Als u zich in de EU bevindt, zullen zij u doorverwijzen naar hun Europese versie van de website.

In onze subsectie van de website https://tradingbeasts.com/cryptocurrencies/ en aanverwante berichten zoals https://tradingbeasts.com/bitcoin-koers-verwachting gebruiken we daarnaast de volgende cookies: agkn.com, bidswitch.net, highcharts. com, nrich.ai, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, s0.2mdn.net, pubmatic.com. Deze cookies worden gebruikt zodat we u crypto live prijzen, prijsvoorspellingen en prijsgrafieken kunnen bieden. Sommige cookies zijn nodig voor de goede werking van de website en wanneer ze zijn uitgeschakeld, werkt de website mogelijk niet zoals deze is ontworpen.

Hoe cookies uitschakelen?

Iedereen kan het gebruik van cookies in zijn browser uitschakelen. Om dat te doen, kan de volgende gids helpen - https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Add a comment
YWRjYmYxY